(PL)- Trong hai ngày 1 và 2-3, liên tục hai chính sách quan trọng liên quan đến việc in hóa đơn kinh doanh, bao gồm:

Nghị định số 4/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Thông tư 10/2014/TT-BTC có hiệu lực. Theo đó, việc giám sát, quản lý hoạt động doanh nghiệp theo luật pháp về hóa đơn sẽ được siết chặt. Cá nhân kinh doanh không được in hóa đơn, phải thực hiện mua bán hóa đơn của cơ quan thuế có thời hạn 12 tháng. Nếu vi phạm, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn là một năm; thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về thuế là năm năm. Đặc biệt, nếu tự ý in hóa đơn sẽ bị phạt tiền từ 2 triệu đến 4 triệu đồng.

Tags: in bao thư, in tờ rơi, in name card, in vé xe

Đ.TH

Nguồn: Baomoi.com 

Tin mới