Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh phải mua hóa đơn do Cục Thuế đặt in. Quy định mới cũng nêu rõ, doanh nghiệp muốn tự in hóa đơn phải có văn bản đề nghị và được sự chấp thuận của cơ quan thuế.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 4/2014 quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ sửa đổi, bổ sung cho Nghị định 51/2010. Văn bản quy định rõ hơn về các điều kiện bắt buộc để được in nhằm đảm bảo nguyên tắc mỗi hóa đơn chỉ được lập một lần.

Theo Nghị định mới, doanh nghiệp sau khi được thành lập và có mã số thuế thì được tự in hoá đơn. Ngoài ra, tổ chức được tự in hóa đơn giá rẻ để sử dụng cho việc bán hàng hóa, dịch vụ trừ các hộ, cá nhân kinh doanh. Bên cạnh một số điều kiện đang áp dụng như đã được cấp mã số thuế; có doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ; không bị xử phạt về các hành vi vi phạm pháp luật về thuế..., Nghị định mới còn bổ sung thêm điều kiện phải có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in và được sự chấp thuận cơ quan thuế.

Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in có vi phạm về hóa đơn, bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thuế hoặc thuộc loại rủi ro cao về thuế (theo quy định tại Luật Quản lý thuế) thì không được sử dụng hóa đơn tự in mà phải thực hiện mua bán hóa đơn của cơ quan thuế có thời hạn 12 tháng.

Cục Thuế sẽ đặt in hóa đơn và bán cho các doanh nghiệp không đủ điều kiện tự in hoặc hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có cơ sở tại địa phương.

Tags: in biểu mẫu, in name card, in túi giấy, in catalogue, in phiếu thu

Ngọc Tuyên

Nguồn: Báo vnexpress.net

Tin mới